Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

centralny ogólnopolski system teleinformatyczny

W skład zintegrowanego systemu wchodzą: POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, PBN Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań oraz ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

W systemie wyodrębniono około 40 modułów na podstawie obszarów tematycznych. Stanowi on największy z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działający system publiczny.

System został stworzony dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2011 jako narzędzie do kreowania efektywnej polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Jego działanie i zakres gromadzonych danych, a także rolę w obszarze systemów informatycznych państwa określają właściwe ustawy i rozporządzenia.

Zastosowanie Systemu

Główne zastosowania Systemu to:

 • dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS;
 • elektroniczna sprawozdawczość szkół wyższych i jednostek naukowych;
 • weryfikacja prac dyplomowych;
 • wspomaganie oceny jakości kształcenia;
 • dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców;
 • wiarygodna ocena potencjału naukowego i racjonalne dysponowanie środkami na naukę i szkolnictwo wyższe.
 • System POL-on

  Dostarczane usługi

  Innowacje dla gospodarki – Inventorum

  Portal innowacji łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

  Przejdź

  Informacje dla kandydatów na studia

  Ogólnopolskie źródło informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych, statystyki dotyczące rekrutacji i wiele innych informacji potrzebnych do wyboru właściwego kierunku studiów przez maturzystów.

  Przejdź

  Zintegrowany System Usług dla Nauki

  Obsługa elektroniczna procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (wszystkie strumienie finansowania) oraz obsługa procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

  Przejdź

  Statystyka publiczna

  Dane systemu stanowiące podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT).

  Przejdź

  System w liczbach

  5 mln

  Studenci

  od roku 2011

  1.5 mln

  Absolwenci

  Od roku 2013

  67 tys

  Doktoranci

  Od roku 2013

  157 tys

  Pracownicy uczelni i instytutów naukowych

  401

  Uczelnie publiczne i niepubliczne

  258

  Jednostki naukowe

  1.1 mln

  Prace dyplomowe

  60 tys

  Nadane stopnie i tytuły naukowe

  1.1 mln

  Publikacje, monografie i rozdziały monografii

  66 tys

  Projekty naukowe

  160 tys

  Praktyczne efekty działalności naukowej

  20 tys

  Patenty i prawa ochronne